[Noisebridge-discuss] update news Help Japan Project 28/5/2011 / novinky v ramci projektu Pomoc Japonsku 28/5/2011

Frantisek Apfelbeck algoldor at yahoo.com
Sat May 28 17:32:33 UTC 2011


 
	 
News letter Help Japan 28/5/2011
English Greetings, With two days of delay, I'm again updating on what were my 
activities within the project help Japan. In the last newsletter I've planed to 
do these tasks (before 26/5): - get a job which will help me to meet the budget 
for the project – done, I'm starting at Javas Caffe in the kitchen on Monday 
30/5 as a part timer - sign up for the Tokyo Hacker space mailing list/Google 
group – done I'm updated on the activities in this hacker center through their 
mailing list - developing the project of experimental incubator which could be 
great help for my endeavors in Japan (and else where) - it is going to be worked 
on within the group of [https://www.noisebridge.net/wiki/091_Brew_Masters 091 
Brew Masters] which I'm cofounding and which is the subgroup of 
[http://www.091labs.com 091 Labs Hacker Center] - get in touch with Japanese 
people and community in Galway – I've been on the 
[http://www.facebook.com/pages/Galway-for-Japan-Day/186187778099944 Japanese 
day], meeting several people and getting a contact on a meeting point which is 
one of the “Japanese owned Sushi place in Galway” - improve the production and 
promotion of fermented beverages which I could teach later on in Japan – this is 
going to be worked on within the 091 brew master group, next meeting is on 
1/6/2011 focusing on production of beverages from elderflower and experimental 
incubator assembly and trial  The activities which I would like to carry out 
before 4/6/2011 are going to be:  - visit in person the “Japanese center in 
Galway” keep an eye on the activities of Japanese Society of Galway (facebook)  
- work on the development of the experimental incubator (Thursday 1/6/2011) - 
plan the elderflower experiment and share the honey cooler and kombucha drinks 
promoting the fermented drinks in the community and getting the support - 
checking the options and prises of Japanese courses in Galway - send another 
update email before 4/6/2011 (Saturday)  Have a good time and please if you 
have any suggestions or news about Japan which you would like to share, do so on 
the mailing list or at the wikies  
https://www.noisebridge.net/wiki/Direct_Disaster_Response_to_Japan  Sincerely, 
Frantisek 

 Czech  Zdravím ve spolek,  S Dvoudenním zpožděním posílám další update 
ohledně projektu Pomoc Japonsku. V posledním dopise jsem plánoval tyto aktivity: 
- najít si práci, která mi pomůže pokrýt rozpočet pro tento projekt – podařilo 
se, v pondělí začínám pracovat v Café Java, jednom z center Francouzské komunity 
v Galway - dokončit přihlášení se do emailové skupiny/google skupiny hacker 
centra Tokyo hacker space – jsem zapsán to mailing listu tohoto hacker centra a 
sleduji tedy kazdodenní aktivity v rámci této komunity - dále rozpracovat 
projekt experimentálního inkubátoru, který věřím, že bude velkou pomocí v mých 
aktivitách v Japonsku (a jinde) – na tomto projektu budeme dělat ve skupině, jíž 
teď spoluzakládám [https://www.noisebridge.net/wiki/091_Brew_Masters 091 Brew 
Masters/Kvasíři] a která je podskupinou [http://www.091labs.com 091 Labs Hacker 
Center] - dostat se do konaktu s Japonci a Japonskou komunitou v Galway – 
podařilo se mi navštívit několik aktivit v rámci 
[http://www.facebook.com/pages/Galway-for-Japan-Day/186187778099944 Japonského 
dne] pořádaného Japonskou Komunitou v Galway. Seznámil jsem se tam s několika 
Japonci a zjistil, že centrum kulturního života v rámci této komunity, je v 
jednom ze Sushi Baru v městě - vylepšit výrobu a presentaci fermentovaných 
nápojů, což bych mohl v Japonsku pak učit místní – kvašení budeme rozvíjet ve 
skupině výše zmíněné 091 Brew Masters. Příští schůzku máme 1/6 u mě doma, 
zaměříme se na plánování kvašení různých nápojů z bezu a praktickou konstrukci 
inkubátoru  Nu a zde jsou aktivity, které bych rád rozvíjel příští týden”  - 
osobně navštívit Japonské centrum v Galway a držet krok s aktivitami místní 
Japonské komunity a také Tokyo Hacker Space - pracovat na praktické konstrukci 
experimentálního inkubátoru - připravit se na kvašení různých nápojů z bezu a 
uspořádat ochutnávku medové perlivky a kombuchy, dělat tedy další osvětu těchto 
nápojů a ziskat podporu pro další projekty - zjistit možné kurzy Japonštiny a 
jejich ceny v rámci Galway - poslat další update emailem před 4/6/2011  Nuže 
to bude pro ted vše, pokud by vás zaujaly nějaké zprávy o dění v Japonsku či 
cokoliv jiného co má určitou spojitost s tímto projektem, prosím neváhejte se o 
to podělit na mailing listu či udělejte update na wiki stránkách 
https://www.noisebridge.net/wiki/Direct_Disaster_Response_to_Japan  Budu se 
těšit brzy zase na shledanou, S pozdravem, František 
More information about the Noisebridge-discuss mailing list